top of page

BUDÚ VAŠE NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA ÚČINNÉ AJ O MESIAC?


Novoročné predsavzatia

Patríte k ľuďom, ktorí si žiadne novoročné predsavzatia ani ciele nedávajú? Ak si naplno užívate skvelý rodinný život, láskyplný vzťah a neviete sa dočkať pondelka, aby ste boli čím skôr v práci, zrejme máte svoj spokojný život pevne v rukách a jediné želanie, ktoré vám napadá je, aby ste si to takto udržali aj naďalej.

Ak však chcete niektorú z oblastí vášho života vylepšiť, správne stanovené ciele vám v tom môžu veľmi pomôcť.

Od samozrejmých povinností k dobrovoľným cieľom

Dlhé roky som si žiadne ciele do budúcnosti nedávala a ani som sa nad nimi nezamýšľala. Rovnako, ako väčšina mojich známych. Všetko išlo automaticky. Ako dieťa som mala poslúchať a učiť sa. Bolo to tak vopred dané, každý tomu rozumel a nikto to nepotreboval označovať ako “stanovený cieľ”, aj napriek tomu, že cieľom to jednoznačne bolo.

Keď sa z tejto jasnej a rovnej cesty dostávame na križovatky, na ktorých sa o ďalších krokoch rozhodujeme sami a máme na výber čím ďalej tým viac možností, k cieľom začíname pristupovať inak. Aby sme mohli v živote pokračovať spokojne ďalej, potrebujeme vedieť, čo vlastne chceme.

Ako chceme žiť, ako pracovať, ako sa chceme zabávať, odpočívať, s kým sa chceme stretávať, ako sa chceme cítiť.

Ak nevieme, čo chceme dosiahnuť, ľahko sa stane, že budeme strácať čas a energiu aktivitami, z ktorých nebudeme mať ani radosť, ani žiaden iný prínos. Prehliadneme množstvo príležitostí a postupne budeme strácať aj to, čo nám doteraz vyhovovalo. Stanovenie si cieľov je silným pomocníkom k tomu, aby sme vedeli, ako máme zaobchádzať so svojím časom a energiou počas dňa. Potrebujeme ich rozdeliť tak, aby sme si večer mohli povedať, že dnes sme svoj deň nepremrhali, ale naopak, prežili sme ho hodnotne.

Kedy sú novoročné predsavzatia neúčinné?

Nie je ničím nezvyčajným, že zopár dní po Novom roku, z veľkého odhodlania cvičiť, zdravo sa stravovať a učiť sa cudzie jazyky, zostávajú len hmlisté spomienky. Na svoje ciele zabúdame alebo sa o ne prestávame snažiť. Čím to je?

Dôvodov môže byť veľa.

Keď sme si predsavzatia dávali, neverili sme, že ich splníme alebo sme ich brali skôr ako povinnosť a nepovažovali ich za dostatočne prínosné. Možno boli naše ciele pre nás natoľko bezvýznamné, že sme pre každodenné povinnosti na ne zabudli. Alebo sme si predsavzatí dali príliš veľa naraz. Mohli byť prehnane ambiciózne alebo naopak, neboli pre nás lákavé. Nechali sme sa strhnúť novoročnou plánovacou atmosférou a zabudli sme na príslovie - práca chvatná, málo platná. Dostatočne sme sa nad nimi nezamysleli a nerátali sme ani s prekážkami, ktoré by nám mohli prísť do cesty.

Aký má byť správne stanovený cieľ?

Stanovenie si hodnotných cieľov, ktoré majú pre nás význam dlhšie než prvé tri januárové týždne, nie je výsledkom päťminútového premýšľania. Správne definovaný cieľ má vychádzať z nášho vnútra a má prispievať k napĺňaniu hodnôt, ktorým veríme. Čiže je dobré začať od nich.

Ďalej musíme vedieť, prečo je pre nás stanovený cieľ dôležitý. Čím konkrétnejšiu predstavu máme, tým lepšie. Čo vďaka nemu získame? Čo by sa stalo, keby sme ho nedosiahli? Ako veľmi by nám to prekážalo?

Potrebujeme tiež veriť, že náš cieľ sme schopní zrealizovať, hoci po malých krokoch a vedieť, čo to od nás bude vyžadovať. Zvládneme to sami alebo si musíme zabezpečiť pomoc?

Dobré je, vopred si stanoviť termín jeho realizácie, aby sme si podľa toho vedeli zariadiť aj ostatné povinnosti. Nesmieme sa zameriavať len na nové predsavzatia, ale musíme sa na svoj všedný deň pozrieť z nadhľadu, aby sme videli, či plánované aktivity budú časovo zladené.

Ak si svoje ciele zapíšeme a budeme ich mať každý deň na očiach, vyšleme nášmu mozgu jasný signál, na čo sa má koncentrovať. Vďaka tomu sa s novými návykmi ľahšie zžijeme a ciele dosiahneme rýchlejšie.

Ako si pomôcť pri dosahovaní stanovených cieľov?

Obľúbenou technikou na manifestovanie svojich cieľov je vlastná nástenka snov alebo inak povedané vision board. Využíva sa pri plánovaní projektov, vytváraní vízie podnikania, ale aj zmysluplných osobných cieľov. Jej obsah a využitie je pestré.

K tomu, aby slúžila nielen na plnenie si túžob, ale aj na zlepšovanie nálady, je potrebné si ju zostaviť podľa pravidiel, ktoré vychádzajú z poznatkov o tom, ako funguje ľudský mozog a ako riadi našu motiváciu aj každodenné správanie. Ak si chcete takúto nástenku vízií vyrobiť, pozývam vás na kurz. Budeme na ňom plánovať pracovné aj súkromné aktivity tak, aby boli pre vás zmysluplné, prispievali k vašim životným hodnotám, dodávali vám motiváciu a prinášali radosť.


Recent Posts
Archív
Sleduj ma
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
bottom of page